ЯКІ ДОКУМЕНТИ ТА ФАКТИ НОТАРІУС ПЕРЕВІРИТЬ У ПОКУПЦЯ ЗЕМЛІ

Однією з умов купівлі земельної ділянки є перевірка нотаріусом джерела походження коштів покупця.

Про це нагадують у міністерстві Юстиції.

Тобто, у разі набуття земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власність за відплатним договором (купівля-продаж, рента, міна тощо) нотаріус зобов’язаний перевірити джерела походження коштів або інших активів набувача.

Джерелами походження коштів для набуття у власність земельної ділянки можуть бути:

– заробітна плата (грошове забезпечення);

– гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами;

– дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності;

– дохід від відчуження майна;

– дивіденди;

– проценти;

– роялті;

– страхові виплати;

– виграші (призи) в азартні ігри, виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора;

– призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях;

– благодійна допомога;

– пенсія;

– спадщина;

– подарунки;

– кошти, отримані в позику (кредит);

– набуття права на знахідку або скарб;

– інші джерела, не заборонені законом.

Документами, що підтверджують джерела походження коштів, є:

– декларація про майновий стан і доходи;

– декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру/декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування;

– річна (квартальна, інша) фінансова та/або податкова звітність юридичної особи – набувача та фізичної особи-підприємця (за наявності), що отримана нотаріусом безпосередньо від набувача (баланс, витяги, що містять дані про прибутки та збитки господарської діяльності клієнта, податкова декларація з додатками);

– фінансова звітність юридичної особи – набувача, що оприлюднена відповідно до вимог законодавства;

– інші документи, що підтверджують джерела походження коштів.

Нотаріус для встановлення джерел походження коштів може використовувати офіційні документи, публічну інформацію, зокрема відомості Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції, інформацію, отриману від набувача.

https://biz.ligazakon.net/news/205151_yak-dokumenti-ta-fakti-notarus-perevrit-u-pokuptsya-zeml